Warning: Creating default object from empty value in /nfsmnt/hosting2_2/d/b/dbad5ea9-e467-4791-857e-54aed7265042/limaprojekt.sk/web/wp-content/plugins/wptouch/core/admin-load.php on line 106
O firme - LIMA projekt, s. r. o.

O firme

Predmet podnikania

Spoločnosť LIMA projekt, s.r.o. ponúka na základe skúseností jednotlivých pracovníkov a externých odborníkov v oblasti požiarneho inžinierstva komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, od riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii, posúdenia protipožiarnej bezpečnosti technológií a analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, návrhu aktívnych i pasívnych prvkov požiarnej ochrany, cez ich inštaláciu, až po pravidelnú kontrolu, údržbu a vykonávanie revízií vo všetkých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva a iných činností. Následne taktiež zabezpečenie preventivára požiarnej ochrany obce a technika požiarnej ochrany.

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: LIMA projekt, s. r. o.
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 5785/B
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti: Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, SLOVENSKO
Hlavný predmet činnosti: výkon projektových a inžinierskych činností
Spoločníci: 2 fyzické osoby
IČO: 36 773 301
DIČ: 20 223 757 07
IČ DPH: SK 20 223 757 07

Oprávnenia k činnosti

LIMA projekt, s. r. o. vlastní oprávnenia na vykonávanie nasledovných činností:

Živnostenský list na vykonávanie ohlasovacej živnosti v rozsahu:

  1. inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe) v rozsahu voľnej živnosti
  2. poradenstvo a konzultácie v projektovej činnosti
  3. nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej činnosti
  4. preventivár požiarnej ochrany obce
  5. technik požiarnej ochrany
  6. špecialista požiarnej ochrany
  7. montáž a opravy výstražných tabuli a značiek

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.