Referencie

 1. Hotel ASTON Bratislava (technik PO),
 2. aquapark AULANDIA Bratislava (technik PO),
 3. zváracie materiály INTERWELD Bratislava (technik PO),
 4. elektrotechnika ISOLAR Zvolen (technik PO),
 5. distribúcia nápojov B.O.S.S. s.r.o. Banská Bystrica (technik PO),
 6. predaj nábytku JANA JANEKOVÁ Liptovský Mikuláš (technik PO),
 7. apartmánové byty SITS, Slovakia Incoming Travel Services, s.r.o. Bratislava (technik PO),
 8. sieť kaviarní TEMPRIM s.r.o. Skalica (technik PO a posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 9. Harmanecké papierne Harmanec (analýza nebezpečenstva vzniku požiaru),
 10. Martinská knižnica v Martine (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 11. drevosklad SCP Ružomberok (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 12. sociálna poisťovňa ústredie Bratislava (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 13. TRANSPETROL Bratislava (analýza nebezpečenstva vzniku požiaru),
 14. disko bar DOPLER Bratislava (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 15. povodie Váhu, hotel Liptovský Mikuláš (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 16. bytový komplex ROZADOL Bratislava (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 17. autovýroba CAMPUS Námestovo (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 18. autovýroba RF Malacky (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 19. autovýroba VISTEON SLOVAKIA Nitra (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 20. BILLA Fiľakovo, Stupava, Turčianske Teplice, Šahy (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 21. Hotel SRDIEČKO Tále (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 22. obchodný dom TULIP Martin (posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb),
 23. apartmánový dom SPIEŽOVEC Donovaly (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 24. benzínová čerpacia stanica AVANTI Topoľčany (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 25. autovýroba JOHNSON CONTROLS Námestovo (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 26. autovýroba ESTAMP Zlaté Moravce (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 27. autovýroba INERGY Trnava (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 28. spracovanie uhľovodíkov BLOWDEC Zohor (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie),
 29. autovýroba Trnavainvest dodávateľsky park, a.s. Trnava (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie).
 30. Nafta, a. s. Gbely (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technológie a stavby).